Naše stránky www.bearider.sk používajú súbory „cookies“ za účelom analyzovania správania na našich stránkach s použitím služby Google Analytics a jej identifikátorov, tieto súbory môžu obsahovať osobné údaje. My a naši partneri máme k týmto údajom na vašom zariadení prístup alebo ich ukladáme po dobu 30 dní. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadríte svoj súhlas s užívaním súborov cookies a s užívaním a odovzdaním údajov o chovaní na webe pre zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a v reklamných sieťach na ďalších weboch našich partnerov. Nastavenie cookies, personalizáciu a reklamy si môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo „Nastavenie“. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na stránke v menu Kontakt – GDPR.

Zásady ochrany osobných údajov.

Podmienky akcie a Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Čestne vyhlasujem: že sa akcie zúčastňujem dobrovoľne; som oboznámený/á s programom a podmienkami účasti na akcii; môj zdravotný stav a fyzické schopnosti zodpovedajú náročnosti akcie; že akcie sa zúčastňujem na vlastnú zodpovednosť a nebudem si v súvislosti s akciou uplatňovať právne nároky ako napr. náhradu škody od prevádzkovateľa Be A Rider či osôb organizujúcich akciu; všetky údaje v tejto prihláške sú pravdivé.

Zaväzujem sa: dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a nepreceňovať svoje fyzické a psychické možnosti a schopnosti; používať všetky predpísané ochranné prostriedky (najmä: prilba, ochrana rúk a nôh); mať počas celej doby trvania akcie uzatvorené úrazové a zdravotné poistenie; počas akcie nebyť pod vplyvom alkoholu, liekov alebo omamných látok a správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života, resp. ku škode na majetku.

Som si plne vedomý/á: možnosti rizika úrazu alebo poškodenia majetku pri akcii, ako aj, že akcia kladie zvýšené nároky na fyzickú kondíciu; nie je mi známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by ohrozila zdravie alebo moju bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných účastníkov akcie; v mieste akcie nie je v prítomná rýchla zdravotná pomoc; nesiem plnú zodpovednosť za škody na majetku a ublíženia na zdraví sebe, ako aj tretím osobám; účasť na akcií je na vlastné riziko a za prípadné ublíženie na zdraví sebe, alebo iným osobám, alebo za poškodenie majetku osoby organizujúce akciu nezodpovedajú; v prípade porušenia pravidiel z vlastnej viny alebo vlastným nevhodným správaním som si vedomý možnosti vylúčenia z akcie bez vrátenia uhradených finančných prostriedkov.

Týmto zároveň dobrovoľne poskytujem prevádzkovateľovi Be A Rider vyššie uvedené osobné údaje a  udeľujem súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a to najmä na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa (ak sa adresa prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa líšia od adresy trvalého pobytu), telefón a e-mail za účelom zasielania informácií súvisiacich s propagáciou prevádzkovateľovi Be A Rider. Taktiež súhlasím s vyhotovením, spracovaním, šírením a zverejnením obrazových a video-záznamov účastníka v súvislosti s jeho účasťou na podujatí. Súhlas udeľujem na dobu určitú na dobu trvania fungovania prevádzkovateľovi Be A Rider. Beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailového odvolania na info@bearider.sk.

O nás / Správca údajov

Oprávnenie na podnikanie vzniklo zápisom do živnostenského registra dňa 20.02.2019 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Be a Rider s.r.o.

IČO: 55271006

DIČ: 2121966957

Cesta mládeže 5

831 01

Bratislava

– mestská časť Nové mesto

+421 905 599 316 

Email k otázkam a žiadostiam súvisiacich s ochranou

info@bearider.sk

Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame údaje, ktoré ste uviedli na stránke www.bearider.sk, t.j. – meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail. NEZHROMAŽĎUJEME žiadne špeciálne kategórie osobných údajov.

Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov

  • Zmluvná potreba: môžeme poskytnúť našu službu len vtedy, keď vás môžeme kontaktovať
  • Právna povinnosť: zhromažďujeme IP adresu dvojitého overenia verifikačným linkom, aby sme dokázali, že určitá osoba súhlasila a našimi podmienkami a politikou ochrany osobných údajov.

Dobrovoľný súhlas

Poskytnutím dobrovoľného súhlasu s prijímaním správ alebo ponúk o hľadne našich služieb nám dovolíte, aby sme vám zasielali e-maily ak máme nové služby alebo nápady na užívanie služby, o ktorých sa domnievame, že sú užitočné a pre vás zaujímavé. Môžeme vám tiež posielať akciové ponuky našej služby.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresu: info@bearider.sk

Príjemcovia údajov / prenos tretím stranám

Nepredávame ani neprenajímame vaše osobné údaje tretím stranám. Osobné údaje zdieľame iba so spracovateľmi údajov, ktorí pracujú v našom mene, t. j. plnia služby potrebné pre vlastnú prevádzku (v oblasti účtovníctva, marketingových služieb a prevádzky našich webových stránok). So všetkými z nich máme zmluvný vzťah, ktorý pokrýva všetky potrebné opatrenia na ochranu, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Osobné údaje neprenášame tretím stranám. Pre naše zásady ochrany osobných údajov súvisiace so službou Google Analytics nájdete v nižšie uvedenej kapitole.

Google Analytics / Cookies

bearider.sk používa Google Analytics, nástroj pre webovú analytiku poskytovanú spoločnosťou Google. Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom zariadení, a umožňujú analyzovať Vaše správanie na webovej stránke. Informácie o správaní sa na tejto stránke sú obvykle preposielané na server spoločnosti Google v USA, a tam sú uchovávané. Vďaka  IP anonymizácii tejto stránky bude ale Vaša IP adresa eště pred jej odoslaním skrátená. Len vo  výnimočných situáciách bude odoslaná celá IP adresa, a až potom bude skrátená. Google tieto informácie použije na zhodnotenie Vášho správania na tejto stránke, na vypracovanie reportov týkajúcich sa aktivity na tejto stránke, a k ďalším službám súvisiacich s prevádzkou tohto webu. Vaša IP adresa určená na spracovanie informácií nástrojom Google Analytics nebude použitá v rámci iných nástrojov spoločnosti Google. Ukladaniu „cookies“ na Vašom zariadení môžete zamedziť prostredníctvom nastavenia Vášho internetového prehliadača. Ak tak ale urobíte, je možné, že nebudete môcť naplno využiť všetky funkcie tejto stránky. Zber údajov nástrojom Google Analytics môžete zakázať stiahnutím  plug-inu dostupného na nasledovnom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Alternatívne môžete zabrániť zberu pomocou služby Google Analytics na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=sk.

V rámci nástroja Google Analytics využívame možnosti anonymizácie IP adries, čo znamená, že spoločnosť Google nedostane Vašu presnú IP adresu, a na základe čoho Vás nie je možné identifikovať, alebo použiť detailné geografické zacielenie.  Taktiež  nepoužívame remarketing, a tak od nás neobdržíte reklamy vytvorené na základe vašej histórie vyhľadávania.

Vaše práva

Máte nasledovné práva k osobným údajom, ktoré spracovávame:

  • Právo byť informovaný o tom, aké Vaše osobné údaje sú či boli spracované, na aký čas budú uchovávané a za akým účelom
  • Právo na nápravu
  • Právo na vymazanie, pokiaľ nie je obmedzené zmluvnými potrebami, právnymi dôvodmi alebo oprávneným záujmom (pozri vyššie)
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo na prenos dát

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vás informuje – na základe predpisov vo „Všeobecnom nariadení o ochrane údajov“ (GDPR) – o tom, aké osobné údaje spracovávame, prečo a na akom (právnom) základe. Ďalej poskytuje podrobnosti o tom, ako sa s nami spojiť, aby ste si mohli uplatniť svoje práva dotknutej osoby.

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať na info@bearider.sk